Serveis de la xarxa laboral


FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA

Construeix-te, formació prelaboral per a joves 

Formació prelaboral per a joves que s'inicien en el món laboral. Tastet d'ofici en diversos sectors professionals ( fusteria, electricitat, cuina, pintura..)
Joves de 16 a 21 anys Es realitzen 3 edicions anualment.

Fundació Comtal

Tornar al menú


ESPAI DE FORMACIÓ LABORAL
 
Persones amb o sense permís i < 18 anys.

Cuidadors de persones dependents i cuina: Persones immigrades, preferentment persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
Electricitat i fontaneria: Tenen preferència persones beneficiaries dels serveis socials de Càritas (Ciutat Vella) o de la Fundació Migra Studium, en situació administrativa irregular.
També poden accedir persones derivades d'altres entitats, preferentment que estiguin a un programa d¡inserció/orientació laboral.

Migra StudiumFormació de Manipulador/a d'aliments: curs preparatori per l'obtenció del certificat de Manipulador d'Aliments.

Bayt-al-Thaqafa


ASSESSORAMENT JURÍDIC


Assessorament jurídic gratuït, per a persones i/o empreses que necessiten d'una atenció, orientació i acompanyament en qüestions legals.
S'ha de demanar cita prèvia. Té un cost de 3€ per consulta. Queden exempts de pagament aquelles persones que acreditin no poder costejar el cost.

Fundació Comtal


LLENGÜES I ALFABETITZACIÓ
 
Projecte d'immersió sociolingüística
Castellà: cursos trimestrals. Hi ha 4 nivells: 2 grups de nivell acollida; 2 grups de nivell 1; 2 grups Nivell 2; 1 grup de nivell 3 ( no hi ha correspondència al nivell A1 i A2 del marc europeu de referència)
Català: nivell bàsic 1 i bàsic 2 amb titulació del CNL

Eica  

Formació instrumental bàsica per a persones adultes. 

Nivell I: lectoescritura i operacions bàsiques de càlcul (Alfabetització)
Nivell II: lectura i comprensi&amp;oacute de textos, llenguatge i temes socials i matemàtiques. (Neolectura)

Eica
 
Ta-Axira, un salt cap al futur: Formació en joves.

Formació instrumental bàsica, formació lingüística en llengües vehiculars (català i castellà), formació en tics, accions de suport a la inserció laboral i entrenament en competències bàsiques. Educació en valors i participació. Activitats socioculturals i de coneixement de l'entorn. Activitats de lleure, convivència i barri.

Eica
 
Castellà i Alfabetització en castellà per adults.

Aules per l'aprenentatge del castellà com a L2 i per l'aprenentatge de la lectoescriptura en castellà amb l'objectiu de col·laborar en la integració sociocultural i laboral del col·lectiu d'adults immigrats.
Català L2 per adults
Aules per l'aprenentatge del català com a L2 amb l'objectiu de col·laborar en la integració sociocultural i laboral del col·lectiu d'adults immigrats.
Llengua castellana adaptada al carnet de conduir.
Vocabulari i llengua castellana per assolir el nivell de l'examen teòric de la DGT pel carnet de conduir tipus B.

Bayt-al-Thaqafa

Cursos de castellà. Diferents nivells, des de A1 a A2 (Marc europeu de referència), Alfabetització. 30 a 50 h. 3 o 4 dies per setmana. Trimestrals, amb possibilitat de continuar tot l'any. Matí o tarda. 9-10 cursos per trimestre.
Cursos de català. Nivell B1 (CNL). 2 cursos per trimestre. 45 hores. Matí o tarda.

Migra Studium


ORIENTACIÓ I INFORMACIÓ LABORAL
Orientació Laboral:
  • explicar els canals normalitzats d'accés al món laboral.
  • promoció de la formació.


Eica
 
Taller de recerca d'ofertes de treball per Internet.

Aprendre a buscar i respondre ofertes laborals per internet.
Taller de C.V.
Crear, actualitzar o millorar el C.V.

Bayt-al-Thaqafa


Assessorament personalitzat per a la recerca de feina
Formació en diverses especialitats.
Espais de recerca de feina tutoritzats.
Tallers sobre tècniques i eines de recerca de feina.

BCN Activa

Punt d'informació Juvenil
Espai autónom per a la recerca de formació i/o feina, dinamitzat per els/les tècnics/ques, que té com a finalitat ser un centre d'informació i assessorament per a persones en processos de millora de feina, incorporació al mercat de treball o inici de formació.
Intermediació laboral (gestió d'ofertes).

Fundació Comtal

Itineraris laborals per a joves.

Acompanyament en el desenvolupament en la definició d'un pla de treball, per aconseguir objectius reals i tangibles per aconseguir aquesta inserció laboral.

Fundació Comtal


INFORMÀTICA

Informàtica: Nivell bàsic (Microsoft Word, Internet i xarxes socials)

Eica
 
Introducció a la informàtica: Coneixements bàsics per fer servir un ordinador: Teclat, ratolí, software bàsic i internet.

Bayt-al-Thaqafa
 

Punt Òmnia Tria

Al Punt Òmnia Tria disposa d'un horari de lliure disposició on tothom que ho desitgi pot disposar de l'accés a l'ús de les noves tecnologies.
En aquest Punt Òmnia ofereix un ventall de tallers d'Iniciació a l'Informàtica d'una durada de dos, tres o quatre sessions, destinats al públic adult que vol iniciar-se en l'ús de les noves tecnologies.

Fundació Comtal
 


Llenguatge informàtic bàsic: l'ordinador com a eina de treball i de comunicació. Familiarització amb el processador de textos com a eina ofimàtica bàsica; recerca d'informació i realització de tràmits administratius per internet; comunicació amb correu electrònic, missatgeria instantània i telefonia per internet.

Migra StudiumINFORMACIÓ I RECURSOS SOCIALS


IMSS – Centre de Serveis Socials Casc Antic

Informació i derivació cap a la xarxa de recursos d'inserció laboral.

IMSS

Servei d'informació, assessorament, acompanyament i mediació.

  • Informació: donar a conèixer els recursos del territori i la forma d'accedir-hi.
  • Mediació preventiva i reactiva: intervenció en conflictes o en potencials situacions de conflicte
Eica


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada