12.11.14

Eica


LLENGÜES I ALFABETITZACIÓ

  
Projecte d'immersió sociolingüística

Castellà: cursos trimestrals. Hi ha 4 nivells: 2 grups de nivell acollida; 2 grups de nivell 1; 2 grups Nivell 2; 1 grup de nivell 3 ( no hi ha correspondència al nivell A1 i A2 del marc europeu de referència)
Català: nivell bàsic 1 i bàsic 2 amb titulació del CNL

Eica  
Formació instrumental bàsica per a persones adultes. 

Nivell I: lectoescritura i operacions bàsiques de càlcul (Alfabetització)
Nivell II: lectura i comprensi&oacute de textos, llenguatge i temes socials i matemàtiques. (Neolectura)

Eica
  

Ta-Axira, un salt cap al futur: Formació en joves.

Formació instrumental bàsica, formació lingüística en llengües vehiculars (català i castellà), formació en tics, accions de suport a la inserció laboral i entrenament en competències bàsiques. Educació en valors i participació. Activitats socioculturals i de coneixement de l'entorn. Activitats de lleure, convivència i barri.

Eica  
Castellà i Alfabetització en castellà per adults.

Aules per l'aprenentatge del castellà com a L2 i per l'aprenentatge de la lectoescriptura en castellà amb l'objectiu de col·laborar en la integració sociocultural i laboral del col·lectiu d'adults immigrats.
Català L2 per adults
Aules per l'aprenentatge del català com a L2 amb l'objectiu de col·laborar en la integració sociocultural i laboral del col·lectiu d'adults immigrats.
Llengua castellana adaptada al carnet de conduir.
Vocabulari i llengua castellana per assolir el nivell de l'examen teòric de la DGT pel carnet de conduir tipus B.

Bayt-al-Thaqafa 

Cursos de castellà. Diferents nivells, des de A1 a A2 (Marc europeu de referència), Alfabetització. 30 a 50 h. 3 o 4 dies per setmana. Trimestrals, amb possibilitat de continuar tot l'any. Matí o tarda. 9-10 cursos per trimestre.
Cursos de català. Nivell B1 (CNL). 2 cursos per trimestre. 45 hores. Matí o tarda.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada